course-detail-page
knowledge
close
language Land

Mobilisering av sekret med HFCWO (High-Frequency Chest Wall Oscillation)

Online
1.0 credits
menu_book
Course Type
Online

Inlärningsmål

 

  •  Beskriv normalt och försämrat lungförsvar och orsaker till försämrad mobilisering av sekret hos patienter med akut och kronisk sjukdom.
  •  Identifiera vilken roll retention av sekret har för lungkomplikationer hos patienter som är inlagda på sjukhus och patienter med kroniska sjukdomar.
  • Uppskatta den terapeutiska rollen för HFCWO i hela vårdkedjan under det senaste århundradet.
  • Diskutera HFCWO-åtgärdsmekanismer som främjar mobilisering av sekret och klinisk forskning/laboratorieforskning som stöder säkerhet och effektivitet.
  • Förstå strategier för identifiering av patienter med risk för sekretrelaterade lungkomplikationer som kan ha nytta av HFCWO-behandling efter utskrivning.
  • Uppskatta hur allmänt tillämpade åtgärder kan minska antalet inskrivningar på sjukhus och förbättra patientresultaten.

FRÅGOR? 

Om du har frågor om fortbildningskurser kan du kontakta kundtjänst.

För support om HealthStream:

Telefon: (800) 521-0574

E-post: customer.service@health-stream.com

Förstagångsanvändare av HealthStream™ kan hämta användarhandboken för förstagångsanvändare av HealthStream™

För Hillrom-support:

Telefon: (800) 445-3730

E-post: ContEd@hill-rom.com