course-detail-page
knowledge
close
language Land

Översikt över trycksår: ett nationellt problem

Online Course
0.5 Credits
menu_book
Course Type
Online Course

Inlärningsmål

  • Undersök trycksår som ett problem genom hela vårdkedjan
  • Förstå hur patientens livskvalitet påverkas
  • Diskutera kliniska, juridiska och ekonomiska konsekvenser för vårdorganisationer
  • Gå igenom viktiga riktlinjer och kvalitetsinitiativ för prevention av trycksår
  • Identifiera hinder för framgångsrik implementering av riktlinjer

Instruktör

HealthStream™

Kursinnehållet tillhandahålls via HealthStream™. 

Åtkomst är öppen för alla vårdgivare utan kostnad via länken ovan.

Fortbildningskredit beviljas och hanteras av HealthStream™, leverantörsnummer CEP13221.

FRÅGOR? 

Om du har frågor om fortbildningskurser kan du kontakta kundtjänst.

För support om HealthStream:

Telefon: (800) 521-0574

E-post: customer.service@health-stream.com

Förstagångsanvändare av HealthStream™ kan hämta användarhandboken för förstagångsanvändare av HealthStream™

För Hill-Rom-support:

Telefon: (800) 445-3730

E-post: ContEd@hill-rom.com

FINNS ÄVEN TILLGÄNGLIGT I FYSISKT FORMAT

Om du vill beställa kurs i fysiskt format
klickar du nedan.