course-detail-page
knowledge
close
language Land

Utvärdera fallrisk med Morse Fall Scale

Online
1.0 credits
menu_book
Course Type
Online

Inlärningsmål

  • Ta upp orsaker, förekomst, riskfaktorer och effekter som fallolyckor på sjukhus har på patienter, vårdpersonal, system och samhället
  • Betona vikten av att bedöma fallrisken för patienter som är inlagda på sjukhus för att förbättra hälsoresultaten
  • Presentera data och riktlinjer för verktyg för att skadeklassificera patienter baserat på fallrisk på sjukhus, t.ex. Morse Fall Scale
  • Beskriv en hypotetisk patientfallstudie så att vårdgivare kan öva på att implementera ett fallriskbedömningsverktyg i sin miljö

Instruktör

HealthStream™

Kursinnehållet tillhandahålls via HealthStream™. 

Åtkomst är öppen för alla vårdgivare utan kostnad via länken ovan.

Fortbildningskredit beviljas och hanteras av HealthStream™, leverantörsnummer CEP13221.

FRÅGOR? 

Om du har frågor om fortbildningskurser kan du kontakta kundtjänst.

För support om HealthStream:

Telefon: (800) 521-0574

E-post: customer.service@health-stream.com

Förstagångsanvändare av HealthStream™ kan hämta användarhandboken för förstagångsanvändare av HealthStream™

För Hill-Rom-support:

Telefon: (800) 445-3730

E-post: ContEd@hill-rom.com

FINNS ÄVEN TILLGÄNGLIGT I FYSISKT FORMAT

Om du vill beställa kurs i fysiskt format
klickar du nedan.