https://assets.hillrom.com/is/image/hillrom/our-vision-seo-card?$recentlyViewedProducts$
base-form-page
about-us
close
language Land

Utforska innovativa lösningar i olika vårdmiljöer

<![CDATA[En läkare mäter en patients fysiologiska parametrar med Connex Spot Monitor]]>

Från läkarmottagningen

Utökade funktioner i primärvårdsmiljöer kan leda till tidigare diagnoser och fler alternativ för effektiv behandling. Med enkla, säkra och uppkopplade monitoreringslösningar som ger korrekt data för vitala tecken i realtid, kan läkare fatta mer välgrundade beslut och förbättra patientvården.


Till sjukhuset

På en operationsavdelning bidrar integrerade kirurgiska lösningar till att förbättra arbetsflöden och underlätta för personalen att uppnå bästa möjliga resultat.

Sett över hela sjukhuset ger lösningar för patientmonitorering och klinisk kommunikation i realtid vårdteam bättre insikter, vilket bidrar till välgrundade behandlingsbeslut och proaktiv vård.


<![CDATA[En läkare mäter patientens blodtryck med hjälp av en blodtrycksmanschett för engångsbruk]]>
Läkares hand på patients rygg

Utvecklat av vårt team för alla vårdmiljöer

Det bästa sättet att främja uppkopplad vård är att införliva många olika perspektiv.

De olika typerna av bakgrund i vårt mycket kompetenta team driver vårt ständiga fokus på att utveckla de mest innovativa lösningarna inom ett brett spektrum av vårdmiljöer. Allt vi gör är ämnat att förbättra resultaten för patienter och vårdteam – överallt där effektiva och intelligenta vårdlösningar behövs.

Kollage av Hillrom anställda i Hillroms logotyp
""

Träffa våra medarbetare

Lär dig mer om de passionerade människor som samarbetar kring innovativa lösningar för att utveckla uppkopplad vård, överallt. 

play_circle_outline