base-form-page
about-us
close
language Land

Hillroms sociala investering

Programmet Hillrom for Humanity™ 

Change to: Som ett företag inom medicinsk teknik har vi ett enda övergripande syfte: att förbättra vårdresultaten för patienter och vårdgivare. Vi bidrar till positiv inverkan.

Denna inverkan omfattar våra 10 000 medarbetare och dussintals samhällen runt om i världen där vi bor och arbetar, via programmet Hillrom for Humanity.

Hillrom for Humanity bygger på en omfattande hundraårig historia av att bidra och ge tillbaka. Programmet stöder följande:

  • Främja medicinsk vård och bidra till att förbättra patientresultaten
  • Utbildning inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM)
  • Gedigna rutiner för att skydda miljön genom att minska vår påverkan
  • Säker verksamhet för våra medarbetare och kunder

Läs Hillroms senaste företagsrapport om sociala investeringar

En miniatyr av Hillroms företagsrapport om sociala investeringar

Förbättra resultaten i hela världen

Under hela året drar organisationer som vi tror på och investerar i nytta av våra finansiella och produktmässiga bidrag, samtidigt som medarbetare på Hillrom arbetar med ideella organisationer världen över.

Vi arbetar med Project C.U.R.E, Heart to Heart International, American Red Cross och dussintals grupper inom hälsa och utbildning samt lokala grupper över hela världen för att hjälpa människor att uppnå bättre vårdresultat och få bättre utbildning. Genom att donera sjukhussängar, kirurgisk utrustning, synvård och andra medicintekniska produkter – oavsett om det gäller naturkatastrofer eller för vardagliga medicinska vårdbehov – stärker vi samhällen i behov av hjälp.

Vi arbetar även som volontärer för och stöttar många organisationer över hela världen med stöd från Hillrom for Humanity Action Team.

Miljö, hållbarhet, hälsa och säkerhet

De här frågorna är fast förankrade i våra värderingar. Vi prioriterar, hanterar och spårar noggrant följande:

  • Säkerhetsprestanda på alla platser globalt
  • Arbete med att minska koldioxidutsläpp och energiförbrukning
  • Återvinning av en mängd olika material
  • Ansvarsfull och minskad användning av soptippar

Följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och YouTube för att få kontinuerliga uppdateringar om vårt arbete runt om i världen.

Vill du göra en förfrågan om donationer från Welch Allyns produktserier? Klicka här för att skicka en förfrågan.

Information om regler och föreskrifter gällande WEEE, batterier och förpackningar

Hillrom strävar efter att skydda miljö och naturresurser. Internationella miljöbestämmelser, i synnerhet Europeiska gemenskapens miljödirektiv, utgör en satsning på att minska föroreningar och slöseri av världens resurser. Hillrom strävar efter att följa regler som bidrar till att skydda vår miljö, inklusive direktiv om WEEE, batterier, förpackningar och RoHS. Ladda ned information om regler och föreskrifter gällande WEEE, batterier och förpackningar.

 Kontakta oss

Ta reda på mer om hur vi utvecklar uppkopplad vård för att förbättra resultaten för patienter och vårdgivare.

Om du vet vilket team eller vilken representant för Hillrom som ska ta emot din fråga anger du det i fältet Frågor eller kommentarer.

KONTAKTA OSS