base-form-page
about-us
close
language Land

Personalförmåner

Vi stöder de människor som gör vår delade vision till morgondagens verklighet. Hillrom erbjuder även ett antal förmåner för våra medarbetare i de nordiska länderna. Våra förmåner är lokala och vi strävar efter att erbjuda de typer av belöningar och förmåner som förväntas av ett globalt företag som tar hand om sina medarbetare. Vi tror på balansen mellan arbete och fritid, och vi ger dig möjlighet att hantera din egen tid med flexibla arbetsmöjligheter och familjevänliga policyer. 

En grupp Hillrom-anställda på ett Hillrom-utbildningsevenemang

Personalutveckling

På Hillrom investerar vi i våra medarbetares fortsatta karriärutveckling. Vi har verktygen. Du har passionen.

Erbjudandena omfattar:

  • Hillrom University: En mängd korta onlinekurser som är tillgängliga för alla anställda och täcker många olika ämnen, från projektledning till att hålla presentationer. Anpassa din utveckling, på egen begäran.
  • Fysiska eller virtuella utbildningssessioner: I våra anpassade workshoppar tar vi oss an olika ämnen, från ledarskap till medveten inkludering och mycket mer. Lär dig vår företagskultur, utveckla viktiga färdigheter och stöd våra strategier.
  • Möjligheter till utveckling på arbetstid: Våra Growth Action Team, utökade arbetsuppdrag och andra nya möjligheter låter dig vidga dina vyer under arbetsdagen.